facebookpixel

Mag het een onsje meer zijn?

Mag het een onsje meer zijn?

“Kunt u het niet bij een waarschuwing laten?” Een vraag die wij tijdens ons werk soms krijgen wanneer we een boete uitschrijven. Hierover volgt wat uitleg.

Allereerst staan we niet op de markt, en gaan we niet onderhandelen over sancties. Wanneer we ter plaatse de bestuurder aantreffen dan zullen we altijd met u in gesprek gaan en krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze te geven. Let wel: er is dan sprake van staande houden en op dat moment bent u verdachte. Dit houdt in dat u niet tot antwoorden verplicht bent en ook geen reden voor uw gedraging hòeft op te geven. Alleen kan dit wel weer in uw voordeel (of nadeel) werken. Wanneer u met een goede plausibele verklaring komt voor de overtreding, dan zal de BOA/agent eerder geneigd zijn om het bij een waarschuwing te laten. Waarschuwingen worden geregistreerd dus die kan maar één keer gegeven worden.

Hoe een BOA optreedt hangt van de gehele situatie af. Elke situatie is namelijk verschillend terwijl de overtreding wellicht hetzelfde is of lijkt.

Ik neem als (veel voorkomend) voorbeeld: parkeren op het trottoir. Hierin zijn zeer veel variaties mogelijk. Je kunt met twee wielen op het trottoir staan, of met twee wielen en de rest van de auto. In het laatste geval zullen voetgangers vaak meer hinder ondervinden en hun weg moeten vervolgen door over de rijbaan te lopen. Dit levert (mogelijk) gevaar op voor het overige verkeer. In zo’n geval zult u begrijpen dat er sneller een bon volgt dan wanneer men met twee wielen op het trottoir staat en er nog ruimte genoeg is voor rolstoelen, kinderwagens en rolators ed. Feit is echter wel dat allebei de gedragingen verboden zijn. Het is dus aan de handhaver hoe hiermee om te gaan.

Het is algemeen bekend dat men niet voor een in-/uitrit mag parkeren. Oók niet wanneer u voor uw eigen in-/uitrit parkeert. Waarom is dat? Die reden is heel simpel. Ten eerste kunnen wij op straat niet zien of u voor uw eigen in-/uitrit staat. Wij kunnen (op straat) geen kentekens natrekken zoals (bijv) de politie dat wel kan. Wij hebben geen mobiele computer waar we een kenteken intikken en alle gegevens komen eruit. Ten tweede gaat het om de aanzuigende werking. U weet dat u voor uw eigen in-/uitrit staat, maar anderen zien een auto voor een in-/uitrit staan en denken dit ook te kunnen doen. Vervolgens krijgen wij (of de politie) een melding dat er een uitrit wordt geblokkeerd. Wanneer wij ter plaatse komen, dan zullen we in zo’n geval eerder geneigd zijn om tegen alle ‘fout’ geparkeerde voertuigen op te treden.

Hebben wij we de tijd, dan zullen we eerder geneigd zijn om even aan te bellen bij mensen om te vragen het voertuig te verplaatsen. Maar wanneer er meerdere voertuigen fout geparkeerd staan, dan is hier gewoonweg geen beginnen aan. Dan zijn we te veel tijd kwijt aan het uitzoeken van wie voertuigen zijn terwijl het de verantwoordelijkheid van de bestuurder is om het voertuig goed te parkeren zonder hinder en/of gevaar te veroorzaken.

Tot slot: Bent u het niet eens met een sanctie? In de brief die u van het CJIB krijgt (de beschikking) staat op de achterzijde vermeld hoe u in beroep kunt gaan. Gaat u niet in beroep? Betaal dan op tijd en voorkom verhogingen. Op deze wijze kan aangevochten worden wat onrechtmatig zou zijn.

MB-ALL is een Great Place to Work; wat houdt dat in?

Sinds de start van de (top) werkgeverslijst in 2003 zijn de criteria gebaseerd op het medewerkersperspectief (gemeten door de Trust Index) en het managementperspectief (gemeten door de Culture Audit). De criteria zorgen ervoor dat niet zomaar iedere deelnemende organisatie  zich een "Great Place to Work" mag noemen, de criteria zijn als volgt:

    • Een score van 70% of hoger op het medewerkersonderzoek naar vertrouwen, trots en plezier (Trust Index)
    • Vereiste respons op het medewerkersonderzoek op basis van een 95% confidence interval
    • Een score van 21 punten of hoger op de negen thema’s uit werkgeversbeleid (Culture Audit)

Indien een organisatie voldoet aan de criteria dan kan de organisatie direct, na de terugkoppeling van de resultaten, het label Great Place to Work Certified dragen. MB-ALL mag zich een heel jaar Great Place to Work noemen, in ieder geval tot de volgende evaulatie. Wij zien dit dan ook als continu kwaliteits- en tevredenheidsproces van onze eigen inschatting en nog waardevoller hoe onze medewerkers dit ervaren.

 

boa handhaving vacature utrecht amsterdam
Markt gezegde mag het een onsje meer zijn
Neem als opdrachtgever ook een kijkje op www.mball.nl voor een overzicht van onze diensten.

Bezoekadres

Computerweg 6
3542 DR Utrecht

 

Policies

Contact

Werken@mball.nl
Tel: 0346-58 30 76

Great Place to Work